You are here

Контакти

Syngenta:
Благој Сиваков
[email protected]
Тел. +389 70 328 587

 
Дистрибутер
ХОЛМА, Струмица
[email protected]
www.holma.com.mk

Регионални претставници
Источна Македонија
Митко Јанев + 389 71 352 890
Северна Македонија
Цветан Петковски + 389 70 315 165
Централна Македонија
Ристо Коцев + 389 72 319 867
Југо-западна Македонија
Јован Станојковиќ +389 72 319 869
Југо-источна Македонија
Даниел Павлов +389 71 355 416
Кирчо Трајков +389 72 319 865|
Соработник за градинарство
Дивна Иванова +389 72 319 866