You are here

Пченка

Пченка

Пченката е најважната земјоделска култура во светски рамки, пред пченицата и оризот. Производителите на пченка се соочуваат со бројни предизвици, економски (променлива цена на зрното), но и со комплексно производство заради појавата на нови штетници и плевел.
 
Технологијата за производство на пченка достигна висок степен.
За успешна технологија на производството, покрај правилниот третман, ѓубрењето и изборот на хибридот претставуваат значителна заштита на растенијата.
 .
Секако, првиот чекот е заштита на семето, а во тоа Syngenta веќе неколку години го зазема првото место во светот со фунгицидот за третман на семето Maxim XL.