You are here

Bravo 500 SC

Последно ажурирање:
01.11.2016

Фунгицид

Производ за заштита на растенијата

Authorisation Number: 
17-1105 од 15.12.2014.
Составот: 
Формулација: 
Kонцентрирана суспензија ( SC )

Контактен фунгицид во облик на концентрирана суспензија, за суэбивање на растителни болести. УПОТРЕБА:
Производот за заштита на растенија BRAVO 500 SC е фунгицид кој се употребува кај следните култури :
- цвекло, против церкоспориоза (Cercospora beticola),во доза од 1,5-2,0 L/ha;
- домати, за сузбивање на: алтернариа (Alternaria solani), лисна мувла (Cladosporium fulvum), антракноза (Cladosporium cocodes), во доза од 1,5-2,0 L/ha. Исто така се користи против сиво гниење (Botrytis cinerea), пламеница (Phytophthora infestаns), во доза од 1,5-2,0 L/ha (0,2 %) и против бела дамкавост на лисјата (Septoria Iycopersici), во доза од 0,4 %;
- Кромид, против пламеница (Peronospora destructor), и сиво гниење (Botrytis alli), во доза од 1,5-2,0 L/ha:
- Компир, против пламеница (Phytophthora infestans), во доза од 1,5 L/ha (во резистентни врсти) и 2,0 L/ha (во други врсти) и алтернариа (Alter¬naria spp.) во доза од 1,5 L/ha.
- Краставица, против пламеница (Pseudoperonospora cubensis) и алтернариа (Alternaria cucumerina) во доза од 1,5-2,0 L/ha и против пламеница (Sphaerotheca fuliginea) во доза од 0,2 % (1,5-2,0 L/ha).
- Диња, против пламеница (Pseudoperonospora cubensis, Sphaerotheca fuliginea), во доза од 0,25 %;
- Јаболко, против краставост (Venturia inaequalis), за секундарни инфекции, во доза од 0,25 % (2,5 L/ha);
- Круша, против краставост (Venturia pirina), во доза од 0,15 %;
- Слива против против црвена дамкавост на лисјата (Polystigma rubrum) и монилиа (Monilinia laxa), во доза од 0,15 %.
- Праска, против набабрување на лисјата (Taphrina deformans) и монилиа (Monilinia laxa), во доза од 0,15 %;
- Јагода, против сиво гниење (Botrytis cinerea), во доза од 0,25 %;
- Пченица, против комплекс на болести на листот и стеблото (Erysiphe graminis, Septoria tritici, Fusarium spp. Puccinia recondite, Helminthospo¬rium tritici repens), во доза од 1,5 L/ha;
- Зимски јачмен, против комплекс на лисни болести (Erysiphe graminis, Pyrenophora teres, Phynchosporium secalis), во доза од 1,5 L/ha.
Се аплицира во стандардна опрема за третирање во земјоделието. Авио апликацијa не е дозволена. При апликација да се спречи занесување на спрејот на соседните култури.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Производот BRAVO 500 SC се нанесува превентивно, пред појава на болеста. Интервалот помеѓу третманите треба да биде од 7-12 дена и треба да се прилагоди во зависност од културата, климатските услови и развојот на болеста, Кај јачменот, производот BRAVO 500 SC треба да се нанесува до фазата BBCH 59, додека кај пченицата до фазата BBCH 69.
Контактен фунгицид во облик на концентрирана суспензија, за суэбивање на растителни болести. УПОТРЕБА:
Производот за заштита на растенија BRAVO 500 SC е фунгицид кој се употребува кај следните култури :
- цвекло, против церкоспориоза (Cercospora beticola),во доза од 1,5-2,0 L/ha;
- домати, за сузбивање на: алтернариа (Alternaria solani), лисна мувла (Cladosporium fulvum), антракноза (Cladosporium cocodes), во доза од 1,5-2,0 L/ha. Исто така се користи против сиво гниење (Botrytis cinerea), пламеница (Phytophthora infestаns), во доза од 1,5-2,0 L/ha (0,2 %) и против бела дамкавост на лисјата (Septoria Iycopersici), во доза од 0,4 %;
- Кромид, против пламеница (Peronospora destructor), и сиво гниење (Botrytis alli), во доза од 1,5-2,0 L/ha:
- Компир, против пламеница (Phytophthora infestans), во доза од 1,5 L/ha (во резистентни врсти) и 2,0 L/ha (во други врсти) и алтернариа (Alter¬naria spp.) во доза од 1,5 L/ha.
- Краставица, против пламеница (Pseudoperonospora cubensis) и алтернариа (Alternaria cucumerina) во доза од 1,5-2,0 L/ha и против пламеница (Sphaerotheca fuliginea) во доза од 0,2 % (1,5-2,0 L/ha).
- Диња, против пламеница (Pseudoperonospora cubensis, Sphaerotheca fuliginea), во доза од 0,25 %;
- Јаболко, против краставост (Venturia inaequalis), за секундарни инфекции, во доза од 0,25 % (2,5 L/ha);
- Круша, против краставост (Venturia pirina), во доза од 0,15 %;
- Слива против против црвена дамкавост на лисјата (Polystigma rubrum) и монилиа (Monilinia laxa), во доза од 0,15 %.
- Праска, против набабрување на лисјата (Taphrina deformans) и монилиа (Monilinia laxa), во доза од 0,15 %;
- Јагода, против сиво гниење (Botrytis cinerea), во доза од 0,25 %;
- Пченица, против комплекс на болести на листот и стеблото (Erysiphe graminis, Septoria tritici, Fusarium spp. Puccinia recondite, Helminthospo¬rium tritici repens), во доза од 1,5 L/ha;
- Зимски јачмен, против комплекс на лисни болести (Erysiphe graminis, Pyrenophora teres, Phynchosporium secalis), во доза од 1,5 L/ha.
Се аплицира во стандардна опрема за третирање во земјоделието. Авио апликацијa не е дозволена. При апликација да се спречи занесување на спрејот на соседните култури.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Производот BRAVO 500 SC се нанесува превентивно, пред појава на болеста. Интервалот помеѓу третманите треба да биде од 7-12 дена и треба да се прилагоди во зависност од културата, климатските услови и развојот на болеста, Кај јачменот, производот BRAVO 500 SC треба да се нанесува до фазата BBCH 59, додека кај пченицата до фазата BBCH 69.
Контактен фунгицид во облик на концентрирана суспензија, за суэбивање на растителни болести. УПОТРЕБА:
Производот за заштита на растенија BRAVO 500 SC е фунгицид кој се употребува кај следните култури :
- цвекло, против церкоспориоза (Cercospora beticola),во доза од 1,5-2,0 L/ha;
- домати, за сузбивање на: алтернариа (Alternaria solani), лисна мувла (Cladosporium fulvum), антракноза (Cladosporium cocodes), во доза од 1,5-2,0 L/ha. Исто така се користи против сиво гниење (Botrytis cinerea), пламеница (Phytophthora infestаns), во доза од 1,5-2,0 L/ha (0,2 %) и против бела дамкавост на лисјата (Septoria Iycopersici), во доза од 0,4 %;
- Кромид, против пламеница (Peronospora destructor), и сиво гниење (Botrytis alli), во доза од 1,5-2,0 L/ha:
- Компир, против пламеница (Phytophthora infestans), во доза од 1,5 L/ha (во резистентни врсти) и 2,0 L/ha (во други врсти) и алтернариа (Alter¬naria spp.) во доза од 1,5 L/ha.
- Краставица, против пламеница (Pseudoperonospora cubensis) и алтернариа (Alternaria cucumerina) во доза од 1,5-2,0 L/ha и против пламеница (Sphaerotheca fuliginea) во доза од 0,2 % (1,5-2,0 L/ha).
- Диња, против пламеница (Pseudoperonospora cubensis, Sphaerotheca fuliginea), во доза од 0,25 %;
- Јаболко, против краставост (Venturia inaequalis), за секундарни инфекции, во доза од 0,25 % (2,5 L/ha);
- Круша, против краставост (Venturia pirina), во доза од 0,15 %;
- Слива против против црвена дамкавост на лисјата (Polystigma rubrum) и монилиа (Monilinia laxa), во доза од 0,15 %.
- Праска, против набабрување на лисјата (Taphrina deformans) и монилиа (Monilinia laxa), во доза од 0,15 %;
- Јагода, против сиво гниење (Botrytis cinerea), во доза од 0,25 %;
- Пченица, против комплекс на болести на листот и стеблото (Erysiphe graminis, Septoria tritici, Fusarium spp. Puccinia recondite, Helminthospo¬rium tritici repens), во доза од 1,5 L/ha;
- Зимски јачмен, против комплекс на лисни болести (Erysiphe graminis, Pyrenophora teres, Phynchosporium secalis), во доза од 1,5 L/ha.
Се аплицира во стандардна опрема за третирање во земјоделието. Авио апликацијa не е дозволена. При апликација да се спречи занесување на спрејот на соседните култури.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Производот BRAVO 500 SC се нанесува превентивно, пред појава на болеста. Интервалот помеѓу третманите треба да биде од 7-12 дена и треба да се прилагоди во зависност од културата, климатските услови и развојот на болеста, Кај јачменот, производот BRAVO 500 SC треба да се нанесува до фазата BBCH 59, додека кај пченицата до фазата BBCH 69.

Јаболко

Јагода

Јачмен

Диња

Домати

Компир

Краставица

Кромид

Круша

Праска

  • Во случај на труење веднаш престанете со работа, повикајте лекар на Клинички центар, Скопје, Клиника за токсикологијa (02 314 76 35), 24 часовна дежурна служба, или брза помош (194), и да се донесе оваа етикета и упатство за употреба.