You are here

Chorus 50 WG

Фунгицид

Производ за заштита на растенијата

Authorisation Number: 
17-1449 од 1.04.2015.
Составот: 
Формулација: 
Водорастворливи гранули WG

Chorus 50 WG

Системичен фунгицид за спречување на чадливата краставост и пепелницата кај јаболко, монилии на коскесто овошје и ботритис.
• Eдинствен начин на делување • Системично и куративно делување на краставоста на јаболкото, круша и дуња, уште од најраниот стадиум на инфекција
• Сигурно и моќно делување на ниски температури, за разлика од останатите.
• Одличен, сигурен и докажан за монилии на коскесто овошје (праски, кајсии, нектарини и сливи), без разлика на температурите
• Независен од временски услови, отпорен на испирање после два часа од апликацијата
• Ефикасен и економичен против најзначајните болести • Докажан во овоштарството и виновата лоза
• Партнер во заштитата на виновата лоза против БотритисВодотопиви гранули.


 

Јаболко

Дуња

Круша

Нектарина

Праска

Слива

  • Во случај на труење веднаш престанете со работа, повикајте лекар на Клинички центар, Скопје, Клиника за токсикологијa (02 314 76 35), 24 часовна дежурна служба, или брза помош (194), и да се донесе оваа етикета и упатство за употреба.