You are here

Pergado MZ

Последно ажурирање:
01.10.2018

Фунгицид

Производ за заштита на растенијата

Authorisation Number: 
17-122 од 29.12.2014.
Составот: 
Формулација: 
Водорастворливи гранули WG

Добри плодови, само од здрави растенија!
Единствен против причинителите на пламеницата
Фунгицид со системично и контактно делување
• Претставник на нова група на активни материи – мандиламиди
• Единствен механизам на делување LOK&FLO
• Извонредно врзување за растителното ткиво
• Извонредно транслокационо движење, ги штити деловите кој директно
не биле третирани
• Највисоко ниво на заштита во најтешки услови ( при чести дождови ),
висока отпорност кон измивање
• Ненадминлив во заштита кај младите плодови, во време на интензивен пораст
• Сигурен и долготраен
УПОТРЕБА:
Производот за заштита PERGADO MZ е фунгицид со превентивно дејство за спречување на болести кои се предизвикани од габи и тоа кај:
- компир и домат: за сузбивање на пламеница (Phytophora infestans) во доза од 2,5 kg/ha (25 g на 100 m2), во интерваки од 7-10 дена, најмногу 3 пати во една сезона. Препорачаната потрошувачка на вода е 200-800 L/ha (2-8 L на 100 m2);
- краставици: за сузбивање на пламеница (Pseudoperonospora cubensis) само на отворено во доза од 2,5 kg/ha (25 g на 100 m2), во интервали од 7-10 дена, најмноги 3 пати во една сезона. Препорачаната потрошувачка на вода е 400-1000 L/ha (4-10 L на 100 m2), за третмани на отворено;
- винова лоза: за сузбивање на пламеницата (Plasmopara viticola) во доза од 2,5 kg/ha (25 g на 100m2), во интевали од 8-12 дена, најмногу три пати во една сезона.
Се аплицира во стандардна опрема за третирање во земјоделието. Авио апликацијa не е дозволена. При апликација да се спречи занесување на спрејот на соседните култури.Добри плодови, само од здрави растенија!
Единствен против причинителите на пламеницата
Фунгицид со системично и контактно делување
• Претставник на нова група на активни материи – мандиламиди
• Единствен механизам на делување LOK&FLO
• Извонредно врзување за растителното ткиво
• Извонредно транслокационо движење, ги штити деловите кој директно
не биле третирани
• Највисоко ниво на заштита во најтешки услови ( при чести дождови ),
висока отпорност кон измивање
• Ненадминлив во заштита кај младите плодови, во време на интензивен пораст
• Сигурен и долготраен
УПОТРЕБА:
Производот за заштита PERGADO MZ е фунгицид со превентивно дејство за спречување на болести кои се предизвикани од габи и тоа кај:
- компир и домат: за сузбивање на пламеница (Phytophora infestans) во доза од 2,5 kg/ha (25 g на 100 m2), во интерваки од 7-10 дена, најмногу 3 пати во една сезона. Препорачаната потрошувачка на вода е 200-800 L/ha (2-8 L на 100 m2);
- краставици: за сузбивање на пламеница (Pseudoperonospora cubensis) само на отворено во доза од 2,5 kg/ha (25 g на 100 m2), во интервали од 7-10 дена, најмноги 3 пати во една сезона. Препорачаната потрошувачка на вода е 400-1000 L/ha (4-10 L на 100 m2), за третмани на отворено;
- винова лоза: за сузбивање на пламеницата (Plasmopara viticola) во доза од 2,5 kg/ha (25 g на 100m2), во интевали од 8-12 дена, најмногу три пати во една сезона.
Се аплицира во стандардна опрема за третирање во земјоделието. Авио апликацијa не е дозволена. При апликација да се спречи занесување на спрејот на соседните култури.

Винова лоза

Домати

Компир

  • Во случај на труење веднаш престанете со работа, повикајте лекар на Клинички центар, Скопје, Клиника за токсикологијa (02 314 76 35), 24 часовна дежурна служба, или брза помош (194), и да се донесе оваа етикета и упатство за употреба.