You are here

Ridomil Gold Combi 45 WG

Фунгицид

Производ за заштита на растенијата

Authorisation Number: 
17-1278 од 29.12.2014.
Составот: 
Формулација: 
Водорастворливи гранули WG

Секогаш сигурна заштита за виновата лоза!

Системично контактен фунгицид
Водорастворливи гранули WG
• Докажан во пракса во најтешки временски услови
• Незаменлив пред и после цветање
• Делување на два начини системично и контактно
• Единствена Pepiteтехнологија
• Системичната активна материја mefenoksamсе одликува со изразити куративни
својства
• Mefenoksam е отпорен на измивање од дожд, 1 саат после третирањето
• Високо изразено акропетално движење низ растението, со што го прати и порастот
на истото (ги штити и младите ластари, кои не биле третирани)
• Folpetot покрај неговите одлични особини на делување на пламеница , многу добро
делува и на останатите важни болести

Винова лоза

  • Во случај на труење веднаш престанете со работа, повикајте лекар на Клинички центар, Скопје, Клиника за токсикологијa (02 314 76 35), 24 часовна дежурна служба, или брза помош (194), и да се донесе оваа етикета и упатство за употреба.