You are here

Topas 100 EC

Фунгицид

Производ за заштита на растенијата

Authorisation Number: 
17-1015 од 12.12.2014. и 17-511 од 3.07.2015.
Составот: 
Формулација: 
Kонцентрирана емулзија ( EC )

Полн погодок против пепелници!
Фунгицид со системично, куративно и еридикативно делување.
• Проверен во борба против пепелница
• Системично и куративно делување
• Брзо разместување во растението при што го заштитува новиот пораст
• Куративно делува до 4 дена од инфекцијата
• Формулација со одлична отпорност од врнежи

Винова лоза

  • Во случај на труење веднаш престанете со работа, повикајте лекар на Клинички центар, Скопје, Клиника за токсикологијa (02 314 76 35), 24 часовна дежурна служба, или брза помош (194), и да се донесе оваа етикета и упатство за употреба.