You are here

Banvel 480 S

Последно ажурирање:
01.10.2016

Хербицид

Производ за заштита на растенијата

Authorisation Number: 
25-409/16 од 11.04.2016.
Составот: 
Формулација: 
Концентриран раствор (SL)

Ливади и пасишта

Паркови

Просо

Пченка

Слама

  • Во случај на труење веднаш престанете со работа, повикајте лекар на Клинички центар, Скопје, Клиника за токсикологијa (02 314 76 35), 24 часовна дежурна служба, или брза помош (194), и да се донесе оваа етикета и упатство за употреба.