You are here

Calaris Pro

Хербицид

Производ за заштита на растенијата

Authorisation Number: 
25-1448/15 од 12.02.2016.
Составот: 
Формулација: 
Kонцентрирана суспензија ( SC )

Брзо, силно и продолжено

Примена
Хербицид со висока флексибилност во времето на употреба, со широк спектар и изразито брзо делување. Селективен хербицид за сузбивање на едногодишни и повеќегодишни широколисни и некој едногодишни теснолисни плевели во пченка после никнување.
Предности

  • Двете активни материи меѓусебно се дополнуваат што додатно го појачува спектарот, јачината, брзината и должината на делување на плевелите.
  • Резидуално одлично делување
  • Како и останатите претставници од фамилијата Callisto високо селективен, и не предизвикува застој

Пченка

  • Во случај на труење веднаш престанете со работа, повикајте лекар на Клинички центар, Скопје, Клиника за токсикологијa (02 314 76 35), 24 часовна дежурна служба, или брза помош (194), и да се донесе оваа етикета и упатство за употреба.