You are here

Callisto 480 SC

Хербицид

Производ за заштита на растенијата

Authorisation Number: 
17-1106 од 4.12.2014.
Составот: 
Формулација: 
Kонцентрирана суспензија ( SC )

Ефикасно и сигурно!
Селективен системичен хербицид за сузбивање на едногодишни и повеќегодишни плевели во пченка.
• Хербицид со широк спектар и брзо делување
• Изразена резидуалност на површината на земјата, што обезбедува заштита од плевели кој никнуваат покасно
• Брзо се усвојува од плевелите, при што дождовите после 1 саат од третирањето не му ја смалуваат ефикасноста
• Флексибилен во употребата, со долго време на примена во развојните фази на пченкатаЕфикасно и сигурно!
Селективен системичен хербицид за сузбивање на едногодишни и повеќегодишни плевели во пченка.
• Хербицид со широк спектар и брзо делување
• Изразена резидуалност на површината на земјата, што обезбедува заштита од плевели кој никнуваат покасно
• Брзо се усвојува од плевелите, при што дождовите после 1 саат од третирањето не му ја смалуваат ефикасноста
• Флексибилен во употребата, со долго време на примена во развојните фази на пченкатаЕфикасно и сигурно!
Селективен системичен хербицид за сузбивање на едногодишни и повеќегодишни плевели во пченка.
• Хербицид со широк спектар и брзо делување
• Изразена резидуалност на површината на земјата, што обезбедува заштита од плевели кој никнуваат покасно
• Брзо се усвојува од плевелите, при што дождовите после 1 саат од третирањето не му ја смалуваат ефикасноста
• Флексибилен во употребата, со долго време на примена во развојните фази на пченката

Пченка

  • Во случај на труење веднаш престанете со работа, повикајте лекар на Клинички центар, Скопје, Клиника за токсикологијa (02 314 76 35), 24 часовна дежурна служба, или брза помош (194), и да се донесе оваа етикета и упатство за употреба.