You are here

Lintur 70 WG

Хербицид

Производ за заштита на растенијата

Authorisation Number: 
17-1149 од 1.12.2014.
Составот: 
Формулација: 
Водорастворливи гранули WG

Селективен хербицид за сузбивање едногодишни и повеќегодишни широколисни плевели во пченица и јачмен.

Пченица

  • Во случај на труење веднаш престанете со работа, повикајте лекар на Клинички центар, Скопје, Клиника за токсикологијa (02 314 76 35), 24 часовна дежурна служба, или брза помош (194), и да се донесе оваа етикета и упатство за употреба.