You are here

Logran 20 WG

Хербицид

Производ за заштита на растенијата

Authorisation Number: 
25-900/15 од 13.04.2016.
Составот: 
Формулација: 
Водорастворливи гранули WG

Единствен од својата група.
Селективен хербицид за сузбивање на широколисни плевели во пченица и јачмен.
• Двоен механизам на делување, преку корен и лисна маса
• Извонредна селективност, не ги блокира културите
• Флексибилно време на употреба, од есен после сеидба се до пролет
• Ниска доза на примена и голема растворливост на гранулитеЕдинствен од својата група.
Селективен хербицид за сузбивање на широколисни плевели во пченица и јачмен.
• Двоен механизам на делување, преку корен и лисна маса
• Извонредна селективност, не ги блокира културите
• Флексибилно време на употреба, од есен после сеидба се до пролет
• Ниска доза на примена и голема растворливост на гранулите

'Рж

Јачмен

Тритикале

  • Во случај на труење веднаш престанете со работа, повикајте лекар на Клинички центар, Скопје, Клиника за токсикологијa (02 314 76 35), 24 часовна дежурна служба, или брза помош (194), и да се донесе оваа етикета и упатство за употреба.