You are here

Teridox 500 EC

Хербицид

Производ за заштита на растенијата

Authorisation Number: 
17-432/2 од 30.03.2012.
Составот: 
Формулација: 
Kонцентрирана емулзија ( EC )

Селективно почвата хербициди за плевел контрола во маслодајна репка.

Семе од репка

  • Во случај на труење веднаш престанете со работа, повикајте лекар на Клинички центар, Скопје, Клиника за токсикологијa (02 314 76 35), 24 часовна дежурна служба, или брза помош (194), и да се донесе оваа етикета и упатство за употреба.