You are here

Thouchdown System 4

Хербицид

Производ за заштита на растенијата

Authorisation Number: 
17-1103 од 22.12.2014.
Составот: 
Формулација: 
Концентриран раствор (SL)

Супериорен, против најотпорните!
Системичен неселективен хербицид.
• Тотален неселективен со изразено транслокационо движење
• Ги сузбива и најотпорните плевели, едно и повеќегодишни, теснолисни и
широколисни плевели
• Единствена формулација која содржи технологија на прилепување,System 4
(содржи 4 вида на прилепувачи) а со тоа и висока ефикасност против
најотпорните видови на плевели.
• Докажан и познат по својата успешност.

Житни култури

  • Во случај на труење веднаш престанете со работа, повикајте лекар на Клинички центар, Скопје, Клиника за токсикологијa (02 314 76 35), 24 часовна дежурна служба, или брза помош (194), и да се донесе оваа етикета и упатство за употреба.