You are here

Actara 25 WG

Последно ажурирање:
01.04.2016

Инсектицид

Производ за заштита на растенијата

Authorisation Number: 
17-873 од 27.01.2014 и 17-936 од 10.06.2014.
Составот: 
Формулација: 
Водорастворливи гранули (WG)

Единствен, докажан и незаменлив! Полн погодок!
Системичен инсектицид,
• Регистриран во многу култури за најважните штетници
• Незаменлив за лисни вошки и компирова златица
• Изразит системик со брзо распоредување
• Висока ефикасност при мали дози УПОТРЕБА:
Производот за заштита ACTARA 25 WG е системичен инсектицид, кој делува преку листовите и се употребува:
а) на јаболкници за спречување на:
- зелена лисна вошка (Aphis pomi), јаболкава сива вошка (Dysaphis plantaginea) и јаболкова вошка шишкарица (Dysaphis devecta), во доза од 120-160 g/ha при потрошувачка на вода 1000 L/ha(1,2-1,6 g/100 m2 на 10 L вода).
б) на крушки за спречување на:
- обична крушкова болва (Cacopsylla pyri) во концетрација од 0,02 % со додавање на 0,5 % средство на база на минерално масло и при потрошувачка на вода од 1200 L/ha (240 g/ha/1200 L/ha вода + 6 kg средство на база на минерално масло.). Се третира при појава на првите ларви;
- лисни вошки (Aphididae)во доза од 120-160 g/ha при потрошувачка на вода од 1000 L/ha (1,2-1,6 g/100 m2 на 10 L вода).
Се третира при појава на вошки:
в) на праски за сузбивање на лисни вошки (Aphididae), во доза од 100-125 g/ha (1-1,25 g/100 m2). Се третира при појава на штетници;
г) на компир за сузбивање на компирова златица (Leptinotarsa decemlineata) во доза од 60-80 g/ha при потрошувачка на вода од 300-600 L/ha (0,6-0,8 g на 100 m2 на 3-6 L вода). Се третира при појава на штетници;
д) на домат, пиперка и бостан:
- за сузбивање на лисни вошки (Aphididae) и компирова златица (Leptinotarsa decemlineata) во доза од 150-200 g/ha (1,5-2 g на 100 m2);
- за сузбивање на белокрилка (Trialeurodes vaporariorum) во доза од 400 g/ha (4 g на 100 m2). Се третира при појава на штетници;
ѓ) на салата за сузбивање на лисни вошки (Aphididae), во доза од 200 g/ha (2 g на 100 m2). Се третира при појава на штетници.

Се аплицира во стандардна опрема за третирање во земјоделието. Авио апликацијa не е дозволена. При апликација да се спречи занесување на спрејот на соседните култури.
Производот за заштита на растенијата ACTARA 25 WG може да се користи само кога нема ветар. Бидејќи овој производ е штетен за пчелите, заради нивна заштита и заштита на други инсекти опрашувачи не треба да се третира за време на цветање. При третирањето на јаболки, круши и праски, заради заштита на нецелните членконоги, мора да се почитува
нетретираниот безбедносен појас од 15 м на необработлива површина.
Единствен, докажан и незаменлив! Полн погодок!
Системичен инсектицид,
• Регистриран во многу култури за најважните штетници
• Незаменлив за лисни вошки и компирова златица
• Изразит системик со брзо распоредување
• Висока ефикасност при мали дози УПОТРЕБА:
Производот за заштита ACTARA 25 WG е системичен инсектицид, кој делува преку листовите и се употребува:
а) на јаболкници за спречување на:
- зелена лисна вошка (Aphis pomi), јаболкава сива вошка (Dysaphis plantaginea) и јаболкова вошка шишкарица (Dysaphis devecta), во доза од 120-160 g/ha при потрошувачка на вода 1000 L/ha(1,2-1,6 g/100 m2 на 10 L вода).
б) на крушки за спречување на:
- обична крушкова болва (Cacopsylla pyri) во концетрација од 0,02 % со додавање на 0,5 % средство на база на минерално масло и при потрошувачка на вода од 1200 L/ha (240 g/ha/1200 L/ha вода + 6 kg средство на база на минерално масло.). Се третира при појава на првите ларви;
- лисни вошки (Aphididae)во доза од 120-160 g/ha при потрошувачка на вода од 1000 L/ha (1,2-1,6 g/100 m2 на 10 L вода).
Се третира при појава на вошки:
в) на праски за сузбивање на лисни вошки (Aphididae), во доза од 100-125 g/ha (1-1,25 g/100 m2). Се третира при појава на штетници;
г) на компир за сузбивање на компирова златица (Leptinotarsa decemlineata) во доза од 60-80 g/ha при потрошувачка на вода од 300-600 L/ha (0,6-0,8 g на 100 m2 на 3-6 L вода). Се третира при појава на штетници;
д) на домат, пиперка и бостан:
- за сузбивање на лисни вошки (Aphididae) и компирова златица (Leptinotarsa decemlineata) во доза од 150-200 g/ha (1,5-2 g на 100 m2);
- за сузбивање на белокрилка (Trialeurodes vaporariorum) во доза од 400 g/ha (4 g на 100 m2). Се третира при појава на штетници;
ѓ) на салата за сузбивање на лисни вошки (Aphididae), во доза од 200 g/ha (2 g на 100 m2). Се третира при појава на штетници.

Се аплицира во стандардна опрема за третирање во земјоделието. Авио апликацијa не е дозволена. При апликација да се спречи занесување на спрејот на соседните култури.
Производот за заштита на растенијата ACTARA 25 WG може да се користи само кога нема ветар. Бидејќи овој производ е штетен за пчелите, заради нивна заштита и заштита на други инсекти опрашувачи не треба да се третира за време на цветање. При третирањето на јаболки, круши и праски, заради заштита на нецелните членконоги, мора да се почитува
нетретираниот безбедносен појас од 15 м на необработлива површина.
Единствен, докажан и незаменлив! Полн погодок!
Системичен инсектицид,
• Регистриран во многу култури за најважните штетници
• Незаменлив за лисни вошки и компирова златица
• Изразит системик со брзо распоредување
• Висока ефикасност при мали дози УПОТРЕБА:
Производот за заштита ACTARA 25 WG е системичен инсектицид, кој делува преку листовите и се употребува:
а) на јаболкници за спречување на:
- зелена лисна вошка (Aphis pomi), јаболкава сива вошка (Dysaphis plantaginea) и јаболкова вошка шишкарица (Dysaphis devecta), во доза од 120-160 g/ha при потрошувачка на вода 1000 L/ha(1,2-1,6 g/100 m2 на 10 L вода).
б) на крушки за спречување на:
- обична крушкова болва (Cacopsylla pyri) во концетрација од 0,02 % со додавање на 0,5 % средство на база на минерално масло и при потрошувачка на вода од 1200 L/ha (240 g/ha/1200 L/ha вода + 6 kg средство на база на минерално масло.). Се третира при појава на првите ларви;
- лисни вошки (Aphididae)во доза од 120-160 g/ha при потрошувачка на вода од 1000 L/ha (1,2-1,6 g/100 m2 на 10 L вода).
Се третира при појава на вошки:
в) на праски за сузбивање на лисни вошки (Aphididae), во доза од 100-125 g/ha (1-1,25 g/100 m2). Се третира при појава на штетници;
г) на компир за сузбивање на компирова златица (Leptinotarsa decemlineata) во доза од 60-80 g/ha при потрошувачка на вода од 300-600 L/ha (0,6-0,8 g на 100 m2 на 3-6 L вода). Се третира при појава на штетници;
д) на домат, пиперка и бостан:
- за сузбивање на лисни вошки (Aphididae) и компирова златица (Leptinotarsa decemlineata) во доза од 150-200 g/ha (1,5-2 g на 100 m2);
- за сузбивање на белокрилка (Trialeurodes vaporariorum) во доза од 400 g/ha (4 g на 100 m2). Се третира при појава на штетници;
ѓ) на салата за сузбивање на лисни вошки (Aphididae), во доза од 200 g/ha (2 g на 100 m2). Се третира при појава на штетници.

Се аплицира во стандардна опрема за третирање во земјоделието. Авио апликацијa не е дозволена. При апликација да се спречи занесување на спрејот на соседните култури.
Производот за заштита на растенијата ACTARA 25 WG може да се користи само кога нема ветар. Бидејќи овој производ е штетен за пчелите, заради нивна заштита и заштита на други инсекти опрашувачи не треба да се третира за време на цветање. При третирањето на јаболки, круши и праски, заради заштита на нецелните членконоги, мора да се почитува
нетретираниот безбедносен појас од 15 м на необработлива површина.

Јаболко

Домати

Компир

Круша

Лубеница

Пиперка

Праска

Салата

  • Во случај на труење веднаш престанете со работа, повикајте лекар на Клинички центар, Скопје, Клиника за токсикологијa (02 314 76 35), 24 часовна дежурна служба, или брза помош (194), и да се донесе оваа етикета и упатство за употреба.