You are here

Actellic 50 EC

Инсектицид

Производ за заштита на растенијата

Authorisation Number: 
17-1110 од 20.11.2014.
Составот: 
Формулација: 
Инсектицид, концентрирана емулзија ( EC )

Целосно решение за складишни штетници!
Инсектицид, акарицид со повеќе начини на делување !
• Инсектицид , акарицид со изразито контактно и фумигантно делување
• Со фумигантно делување ги штити и нетретираните површини, како и продира во
внатрешноста на зрната од житарици.
• Ефикасно ги сузбива брашнарот, магацинските молци, жижакот како
и останатите штетнициЦелосно решение за складишни штетници!
Инсектицид, акарицид со повеќе начини на делување !
• Инсектицид , акарицид со изразито контактно и фумигантно делување
• Со фумигантно делување ги штити и нетретираните површини, како и продира во
внатрешноста на зрната од житарици.
• Ефикасно ги сузбива брашнарот, магацинските молци, жижакот како
и останатите штетнициЦелосно решение за складишни штетници!
Инсектицид, акарицид со повеќе начини на делување !
• Инсектицид , акарицид со изразито контактно и фумигантно делување
• Со фумигантно делување ги штити и нетретираните површини, како и продира во
внатрешноста на зрната од житарици.
• Ефикасно ги сузбива брашнарот, магацинските молци, жижакот како
и останатите штетници

складирање

  • Во случај на труење веднаш престанете со работа, повикајте лекар на Клинички центар, Скопје, Клиника за токсикологијa (02 314 76 35), 24 часовна дежурна служба, или брза помош (194), и да се донесе оваа етикета и упатство за употреба.