You are here

Chess 50 WG

Последно ажурирање:
01.03.2017

Инсектицид

Производ за заштита на растенијата

Authorisation Number: 
17-1113 од 20.11.2014.
Составот: 
Формулација: 
Водорастворливи гранули WG

Ги сузбива штетните, ги чува корисните, едноствано исплатлив!
Системичен инсектицид ( aficid )
• Нов специфичен начин на делување
• Изразита системичност, се движи акропетално, базипетално и трансламинарно
• Одлично делување на лисни и штитести вошки како и белокрилка УПОТРЕБА:
Производот за заштита на растенија CHESS 50 WG е инсектицид кој се употребува кај:
а) краставици во заштитен простор за сузбивање на лисни вошки (Aphididae), во количина:
- до 50 cm висина: 1,2 g/100 m2
- од 50 до 125 cm висина: 1,8 g/100m2;
- над 125 cm висина: 2,4 g/m2.
Наведените количини одговараат за концентрација од 0,02 %.
б) краставици во заштитен простор за сузбивање на штитести молци (Aleyrodidae) во количина:
- до 50 cm висина: 3,6 g/100 m2;
- од 50 до 125 cm висина: 5,4 g/100m2;
- над 125 cm висина: 7,2 g/m2.
Наведените количини одговараат за концентрација од 0,06 %.
Препорачана потрошувачка на вода во краставици во заштитен простор е 600-1200 L/ha;
в) црвена зелка, бела зелка, кељ за сузбивање на лисни вошки (Aphididae) во количина од 400 g/ha во најмалку 600 L вода/ha (40 g/1000 m2 во 60 L вода);
г) конзумирачки компир за сузбивање на лисни вошки (Aphididae) во количина од 200 g/ha (20 g/1000 m2). Препорачаната потрошувачка на вода е 300-500 L/ha;
д) семенски компир за сузбивање на лисни вошки (Aphididae) како векторна вирусот во количина од 300 g/ha (30 g/1000 m2). Препорачаната потрошувачка на вода е 300-500 L/ha.
Производот CHESS 50 WG не спречува пренесување на Y вирусот на лисните вошки.
ѓ) главата зелка салата на отворено за сузбивање на лисни вошки (Aphididae) во количина од 400 g/ha во 600-1200 L вода/ha (40 g/1000 m2);
e) хмељ за сузбивање на лисни вошки (Aphididae) во количина од 800 g/ha со потрошувачка на вода од 2000-4000 L/ha;
ж) украсни растенија на отворен или во заштитен простор за сузбивање на лисни вошки (Aphididae) во количина:
- до 50 cm висина: 2,4 g/100 m2;
- од 50 до 125 cm висина: 3,6 g/100m2;
- над 125 cm висина: 4,8 g/m2.
Наведените количини одговараат за концентрација од 0,04 %.

з) украсни растенија на отворен и во заштитен простор за сузбивање на штитести молци (Aleyrodidae), во количина:
- до 50 cm висина: 3,6 g/100 m2;
- од 50 до 125 cm висина: 5,4 g/100m2;
- над 125 cm висина: 7,2 g/m2.
Наведените количини одговара за концентрација од 0,06 %. Препорачана потрошувачка на вода кај украсни растенија е 600-1200 L/ha.
Овој инсектицид да се примени на почетокот на појавата на наведените штетници и во текот на вегетацијата, а најкасно на почетокот на формирањето на првите колонии. Со оглед на тоа што препаратот делува на начин што ја блокира исхраната на лисните вошки, тие престануваат да
се хранат непосредно по усвојувањето на препаратот, не предизвикувајќи понатамошна штета.
Лисните вошки и белокрилката угинуват 2-4 дена после прскањето и усвојувањето на препаратот во исхраната преку смукање на растителните сокови. Веднаш по усвојувањето на препаратот штетниците престануваат да се хранат и на тој начин нивното штетно делување е брзо сопрено непосредно по прскањето.
Со оглед на тоа што препаратот делува само на развојните форми на штетните инсекти кои се хранат со смукање на растителните сокови, потребни се два последователни третмани, еден по друг во наведениот интервал, да би се делувало и на штетниците кои во првата фаза на третманот биле во фаза кога не се хранат, во стадиум на јајца или кукли.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Производот CHESS 50 WG се применува на почетокот на нападот на штетници или кога ќе се забележат првите инсекти во насадот. Потребно е да се обезбеди рамномерна распределба на распрскувачот на сите делови од растението кои се изложени на напад на штетниците. Најголем број на дозволени примени е: 3 пати за украсни растенија, краставици, кељ, црвена зелка, бела зелка и зелена салата; 2 пати за компир и хмељ и 5 пати во семенски компир. Интервалите помеѓу примените е 10-14 дена. Не треба да се третира кога времето е ветровито.
Ги сузбива штетните, ги чува корисните, едноствано исплатлив!
Системичен инсектицид ( aficid )
• Нов специфичен начин на делување
• Изразита системичност, се движи акропетално, базипетално и трансламинарно
• Одлично делување на лисни и штитести вошки како и белокрилка УПОТРЕБА:
Производот за заштита на растенија CHESS 50 WG е инсектицид кој се употребува кај:
а) краставици во заштитен простор за сузбивање на лисни вошки (Aphididae), во количина:
- до 50 cm висина: 1,2 g/100 m2
- од 50 до 125 cm висина: 1,8 g/100m2;
- над 125 cm висина: 2,4 g/m2.
Наведените количини одговараат за концентрација од 0,02 %.
б) краставици во заштитен простор за сузбивање на штитести молци (Aleyrodidae) во количина:
- до 50 cm висина: 3,6 g/100 m2;
- од 50 до 125 cm висина: 5,4 g/100m2;
- над 125 cm висина: 7,2 g/m2.
Наведените количини одговараат за концентрација од 0,06 %.
Препорачана потрошувачка на вода во краставици во заштитен простор е 600-1200 L/ha;
в) црвена зелка, бела зелка, кељ за сузбивање на лисни вошки (Aphididae) во количина од 400 g/ha во најмалку 600 L вода/ha (40 g/1000 m2 во 60 L вода);
г) конзумирачки компир за сузбивање на лисни вошки (Aphididae) во количина од 200 g/ha (20 g/1000 m2). Препорачаната потрошувачка на вода е 300-500 L/ha;
д) семенски компир за сузбивање на лисни вошки (Aphididae) како векторна вирусот во количина од 300 g/ha (30 g/1000 m2). Препорачаната потрошувачка на вода е 300-500 L/ha.
Производот CHESS 50 WG не спречува пренесување на Y вирусот на лисните вошки.
ѓ) главата зелка салата на отворено за сузбивање на лисни вошки (Aphididae) во количина од 400 g/ha во 600-1200 L вода/ha (40 g/1000 m2);
e) хмељ за сузбивање на лисни вошки (Aphididae) во количина од 800 g/ha со потрошувачка на вода од 2000-4000 L/ha;
ж) украсни растенија на отворен или во заштитен простор за сузбивање на лисни вошки (Aphididae) во количина:
- до 50 cm висина: 2,4 g/100 m2;
- од 50 до 125 cm висина: 3,6 g/100m2;
- над 125 cm висина: 4,8 g/m2.
Наведените количини одговараат за концентрација од 0,04 %.

з) украсни растенија на отворен и во заштитен простор за сузбивање на штитести молци (Aleyrodidae), во количина:
- до 50 cm висина: 3,6 g/100 m2;
- од 50 до 125 cm висина: 5,4 g/100m2;
- над 125 cm висина: 7,2 g/m2.
Наведените количини одговара за концентрација од 0,06 %. Препорачана потрошувачка на вода кај украсни растенија е 600-1200 L/ha.
Овој инсектицид да се примени на почетокот на појавата на наведените штетници и во текот на вегетацијата, а најкасно на почетокот на формирањето на првите колонии. Со оглед на тоа што препаратот делува на начин што ја блокира исхраната на лисните вошки, тие престануваат да
се хранат непосредно по усвојувањето на препаратот, не предизвикувајќи понатамошна штета.
Лисните вошки и белокрилката угинуват 2-4 дена после прскањето и усвојувањето на препаратот во исхраната преку смукање на растителните сокови. Веднаш по усвојувањето на препаратот штетниците престануваат да се хранат и на тој начин нивното штетно делување е брзо сопрено непосредно по прскањето.
Со оглед на тоа што препаратот делува само на развојните форми на штетните инсекти кои се хранат со смукање на растителните сокови, потребни се два последователни третмани, еден по друг во наведениот интервал, да би се делувало и на штетниците кои во првата фаза на третманот биле во фаза кога не се хранат, во стадиум на јајца или кукли.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Производот CHESS 50 WG се применува на почетокот на нападот на штетници или кога ќе се забележат првите инсекти во насадот. Потребно е да се обезбеди рамномерна распределба на распрскувачот на сите делови од растението кои се изложени на напад на штетниците. Најголем број на дозволени примени е: 3 пати за украсни растенија, краставици, кељ, црвена зелка, бела зелка и зелена салата; 2 пати за компир и хмељ и 5 пати во семенски компир. Интервалите помеѓу примените е 10-14 дена. Не треба да се третира кога времето е ветровито.
Ги сузбива штетните, ги чува корисните, едноствано исплатлив!
Системичен инсектицид ( aficid )
• Нов специфичен начин на делување
• Изразита системичност, се движи акропетално, базипетално и трансламинарно
• Одлично делување на лисни и штитести вошки како и белокрилка УПОТРЕБА:
Производот за заштита на растенија CHESS 50 WG е инсектицид кој се употребува кај:
а) краставици во заштитен простор за сузбивање на лисни вошки (Aphididae), во количина:
- до 50 cm висина: 1,2 g/100 m2
- од 50 до 125 cm висина: 1,8 g/100m2;
- над 125 cm висина: 2,4 g/m2.
Наведените количини одговараат за концентрација од 0,02 %.
б) краставици во заштитен простор за сузбивање на штитести молци (Aleyrodidae) во количина:
- до 50 cm висина: 3,6 g/100 m2;
- од 50 до 125 cm висина: 5,4 g/100m2;
- над 125 cm висина: 7,2 g/m2.
Наведените количини одговараат за концентрација од 0,06 %.
Препорачана потрошувачка на вода во краставици во заштитен простор е 600-1200 L/ha;
в) црвена зелка, бела зелка, кељ за сузбивање на лисни вошки (Aphididae) во количина од 400 g/ha во најмалку 600 L вода/ha (40 g/1000 m2 во 60 L вода);
г) конзумирачки компир за сузбивање на лисни вошки (Aphididae) во количина од 200 g/ha (20 g/1000 m2). Препорачаната потрошувачка на вода е 300-500 L/ha;
д) семенски компир за сузбивање на лисни вошки (Aphididae) како векторна вирусот во количина од 300 g/ha (30 g/1000 m2). Препорачаната потрошувачка на вода е 300-500 L/ha.
Производот CHESS 50 WG не спречува пренесување на Y вирусот на лисните вошки.
ѓ) главата зелка салата на отворено за сузбивање на лисни вошки (Aphididae) во количина од 400 g/ha во 600-1200 L вода/ha (40 g/1000 m2);
e) хмељ за сузбивање на лисни вошки (Aphididae) во количина од 800 g/ha со потрошувачка на вода од 2000-4000 L/ha;
ж) украсни растенија на отворен или во заштитен простор за сузбивање на лисни вошки (Aphididae) во количина:
- до 50 cm висина: 2,4 g/100 m2;
- од 50 до 125 cm висина: 3,6 g/100m2;
- над 125 cm висина: 4,8 g/m2.
Наведените количини одговараат за концентрација од 0,04 %.

з) украсни растенија на отворен и во заштитен простор за сузбивање на штитести молци (Aleyrodidae), во количина:
- до 50 cm висина: 3,6 g/100 m2;
- од 50 до 125 cm висина: 5,4 g/100m2;
- над 125 cm висина: 7,2 g/m2.
Наведените количини одговара за концентрација од 0,06 %. Препорачана потрошувачка на вода кај украсни растенија е 600-1200 L/ha.
Овој инсектицид да се примени на почетокот на појавата на наведените штетници и во текот на вегетацијата, а најкасно на почетокот на формирањето на првите колонии. Со оглед на тоа што препаратот делува на начин што ја блокира исхраната на лисните вошки, тие престануваат да
се хранат непосредно по усвојувањето на препаратот, не предизвикувајќи понатамошна штета.
Лисните вошки и белокрилката угинуват 2-4 дена после прскањето и усвојувањето на препаратот во исхраната преку смукање на растителните сокови. Веднаш по усвојувањето на препаратот штетниците престануваат да се хранат и на тој начин нивното штетно делување е брзо сопрено непосредно по прскањето.
Со оглед на тоа што препаратот делува само на развојните форми на штетните инсекти кои се хранат со смукање на растителните сокови, потребни се два последователни третмани, еден по друг во наведениот интервал, да би се делувало и на штетниците кои во првата фаза на третманот биле во фаза кога не се хранат, во стадиум на јајца или кукли.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Производот CHESS 50 WG се применува на почетокот на нападот на штетници или кога ќе се забележат првите инсекти во насадот. Потребно е да се обезбеди рамномерна распределба на распрскувачот на сите делови од растението кои се изложени на напад на штетниците. Најголем број на дозволени примени е: 3 пати за украсни растенија, краставици, кељ, црвена зелка, бела зелка и зелена салата; 2 пати за компир и хмељ и 5 пати во семенски компир. Интервалите помеѓу примените е 10-14 дена. Не треба да се третира кога времето е ветровито.

Декоративни растенија

Зелка култури

Компир (мерк.)

Компир(сем.)

Краставица

Салата

Хоп

  • Во случај на труење веднаш престанете со работа, повикајте лекар на Клинички центар, Скопје, Клиника за токсикологијa (02 314 76 35), 24 часовна дежурна служба, или брза помош (194), и да се донесе оваа етикета и упатство за употреба.