You are here

Force 0,5 G

Инсектицид

Производ за заштита на растенијата

Authorisation Number: 
17-1769 од 26.11.2015.
Составот: 
Формулација: 
Микрогранули (G)

Решение за сите проблеми!
Карика која ги поврзува сите.
Контактектен земјишен инсектицид.
Единствен земјишен инсектицид регистриран во градинарство, житарици, индустриски
култури, цвеќе и украсни растенија.
• Репелентно делува, со ипарување против инсектите кој се движат по површината
• Одлично продолжено дејство и до 90 дена од апликацијата т,е дозирањето.Решение за сите проблеми!
Карика која ги поврзува сите.
Контактектен земјишен инсектицид.
Единствен земјишен инсектицид регистриран во градинарство, житарици, индустриски
култури, цвеќе и украсни растенија.
• Репелентно делува, со ипарување против инсектите кој се движат по површината
• Одлично продолжено дејство и до 90 дена од апликацијата т,е дозирањето.

Зеленчук

Компир

Пченица

Пченка

Соја

Сончоглед

Тутун

Украсни растенија

Шеќерна репка

  • Во случај на труење веднаш престанете со работа, повикајте лекар на Клинички центар, Скопје, Клиника за токсикологијa (02 314 76 35), 24 часовна дежурна служба, или брза помош (194), и да се донесе оваа етикета и упатство за употреба.