You are here

Pirimor 50 WG

Последно ажурирање:
01.11.2018

Инсектицид

Производ за заштита на растенијата

Authorisation Number: 
17-1111 од 28.11.2014.
Составот: 
Формулација: 
Водорастворливи гранули WG

E селективен инсектицид (aphicides) за борба против aphids (семејни Aphididae). Таа работи на широк спектар на видови на aphids особено на крвава вошка (Eriosoma lanigerum).

Винова лоза

Вишна

Домати

Житни култури

Зелка култури

Компир

Краставица

Круша

Луцерка

Пиперка

  • Во случај на труење веднаш престанете со работа, повикајте лекар на Клинички центар, Скопје, Клиника за токсикологијa (02 314 76 35), 24 часовна дежурна служба, или брза помош (194), и да се донесе оваа етикета и упатство за употреба.