You are here

Voliam Targo

Инсектицид

Производ за заштита на растенијата

Authorisation Number: 
17-1444 од 9.04.2015.
Составот: 
Формулација: 
Kонцентрирана суспензија ( SC )

За првокласен род!
Врвни резултати кон најважните штетници.
Инсектицид со желудочно и контактно делување.
• Добра контрола на најважните штетници со еден препарат Tuta,
црвен пајак, јаболков црв, јаболков молец, минери, грињи и др.
• Овиларвицидна активност
• Микс на две моќни и високо квалитетни активни материи
• Изразено брзо делување
• Врвен против Lepidoptera
• Долго делување - мал број на третмани
• Постојан и во најкритичните временски услови
• Одличен алат за спречување на резистенција
• Селективен према повеќето предатори

Јаболко

Домати

  • Во случај на труење веднаш престанете со работа, повикајте лекар на Клинички центар, Скопје, Клиника за токсикологијa (02 314 76 35), 24 часовна дежурна служба, или брза помош (194), и да се донесе оваа етикета и упатство за употреба.