Divident Formula M

Средства за третирање на семе

Производ за заштита на растенијата

Authorisation Number: 
17-1112 од 24.12.2014.
Составот: 
Формулација: 
Концентрирана суспензија за третирање на семе ( FS )

Обезбедете го најдоброто за вашата пченица! Системичен фунгицид за болести на семе

Концентрирана суспензија за третирање на семе ( FS ) • Фунгицид за третман на семе од житарици, чија цел е спречување на зараза на што туку поникнатите растенија, како и од патогените во почвата • Високо квалитетна формулација која обезбедува добра и рамномерна покриеност на семето. • Цврсто се лепи за семето, не се лупи и не создава прашење во текот на манипулацијата со истото. • Не влијае на клијавоста на семето и при подолго чување. • Не влијае негативно на порастот на растенијата, како останатите средства, а со тоа и формирањето на склопот е побрз и рамномерен.Обезбедете го најдоброто за вашата пченица! Системичен фунгицид за болести на семе Концентрирана суспензија за третирање на семе ( FS ) • Фунгицид за третман на семе од житарици, чија цел е спречување на зараза на што туку поникнатите растенија, како и од патогените во почвата • Високо квалитетна формулација која обезбедува добра и рамномерна покриеност на семето. • Цврсто се лепи за семето, не се лупи и не создава прашење во текот на манипулацијата со истото. • Не влијае на клијавоста на семето и при подолго чување. • Не влијае негативно на порастот на растенијата, како останатите средства, а со тоа и формирањето на склопот е побрз и рамномерен.
- Фунгицид за третман на семе од житарици, чија цел е спречување на зарази на што туку поникнати растенија, како и од патогени во земјата
- Квалитетна формулација која обезбедува добра и рамномерна покриеност на семето
- Цврсто се лепи за семето, не се лупи и не создава прашење во текот на манипулацијата со истото
 
Култура  Болести Доза  Напомена
Пченица Фузариозно гниење на коренот
(Fusarium spp.) Гламници (Ustilago tritici),
(Tilletia controversa), Дамкавост на лист
и клас (Septoria nodorum)
200 ml/100 kg
семе
Третираното семе не смее да се користи
за исхрана на луѓе и животни.
Јачмен
Рж
Фузариозно гниење на коренот
(Fusarium spp.) Гламници и др

Seedcare третирање на семе Syngenta

'Рж

Јачмен

Пченица

  • Во случај на труење веднаш престанете со работа, повикајте лекар на Клинички центар, Скопје, Клиника за токсикологијa (02 314 76 35), 24 часовна дежурна служба, или брза помош (194), и да се донесе оваа етикета и упатство за употреба.