You are here

Tervigo

Нематоцид

Производ за заштита на растенијата

Составот: 
Формулација: 
Концентрирана суспензија ( SC)

 Тервиго револуционерен нематоцид

Нова генерација на нематоциди

ТЕРВИГО® има најмоќна и специјално формулиранаактивна материја за сузбивање на нематоди.

Тервиго револуционерен нематоцид

Во идеален свет,производителите бикористеле ТЕРВИГО®.
Им помага да го добијат најдоброто од нивните растенија на три начини.

1. Флексибилност во  употребата во голем дел од културите.
2. Доставување на производство, кое одговара на барањата во ланците на исхрана.
3. Ветувачка профитабилност.

Кога се бира нематоцид, постојат многу фактори за разгледување. Колку е ефективен? Колку лесно може да се применува? Можам ли да го користам во моите најважни култури? Дали добивам добар и квалитетен производ на крајот?
ТЕРВИГО® е одговорот на сите овие прашања, давајки им на производителите слобода и ефикасност кој им треба за осигурување на целосениот потенцијал на своите култури.

Тервиго се употреба во голем дел на култури: домат, црн патлиџан, пиперка, тиквени култути (краставица, корнишони, диња, лубеница...), боранија.

Доза 5 л/ха.

ТЕРВИГО® - ГО ПОКАЧУВА ПРИНОСОТ ПРЕКУ ЗАШТИТА НА КОРЕНОВИОТ СИСТЕМ

Тервиго револуционерен нематоцид

ТЕРВИГО® го одржува кореновиот систем здрав и го спречува развојот на нематоди. ТЕРВИГО® има висока ефикасност при различен вид на почва и различна pH вредност. Покрај нематодната контрола, ТЕРВИГО® обезбедува и повисоки приноси (влијае на појачан вигор на растенијата) – ТЕРВИГО® содржи микс на активни маерии кој овозможуваат појачан вигор

 

 

 

 

Тервиго револуционерен нематоцид

ТЕРВИГО® - има профил кој најдобро се вклопува во трговскиотсинџир на исхрана, ниска каренца, одлична токсикологија!
Барањата на супермаркетите како и трговците со зеленчук се се поголеми од година во година. Притисокот за здрава храна без резидуи е главна тема и барање низ целиот свет.

ТЕРВИГО® не остава резидуи и затоа е препорачан од целокупниот ланец на трговија со храна,  КАРЕНЦА 1 ДЕН – ниски до нула резидуи.  Со ТЕРВИГО® немате проблем да извезувате насекаде во светот, нема лимити, неговата активна материја е регистрирана насекаде во светот.
Производите кој се третирани со ТЕРВИГО® имаат многу поголема шанса за пласман и подобра цена – поради немањето на резидуи – со што производите стануваат поатрактивни на пазарот.