You are here

NK Helico

Last updated:
24.10.2016
Култура: 

Пченка

Index for earliness: 
FAO 550

Karakteristike hibrida

  • Robusne, srednje visoke, dobro ukorenjene stabljike sa izraženom Stay-green osobinom
  • Klipovi debeli i kompaktni sa 16-18 redova, dužine 22 –26 cm sa izrazito krupnim zrnima atraktivne boje
  • Jako brz početni porast nakon nicanja
  • Izuzetno brzo otpuštanje vlage pri zrenju
  • Tolerantan na bolesti klipa
  • Listovi dugo ostaju zeleni pa se može koristiti i za silažu sa visokim sadržajem suve materije Preporuke za gajenje
  • Za proizvodnju zrna i silaže. Idealan hibrid za kombajniranje
  • Optimalni sklop: 65 - 70.000 biljaka . Za proizvodnju silaže povećati sklop za 10%.
  • Preporučuje se za gajenje u dobrim proizvodnim uslovima i sa visokom agrotehnikom
  • U intenzivnim uslovima proizvodnje treba ga sejati na međuredni razmak od 19 cm, a u slučaju lošije agrotehnike sejati na razmak od 21 cm

https://issuu.com/syngentasrbija/docs/katalog_kukuruz_2016_web?e=1684313...

 

Registration Date 21.01.2010
Регистрација култури Kukuruz

Additional information

Rekordno prinosan

Source of the data

U slučaju da je seme tretirano sredstvom za zaštitu semena, obavezno pročitati uputstvo o bezbednom korišćenju.