Пребарај Производ

Pages

Actara 25 WG

Инсектицид

Active

Единствен, докажан и незаменлив! Полн погодок!
Системичен инсектицид,

Actellic 50 EC

Инсектицид

Active

Целосно решение за складишни штетници!
Инсектицид, акарицид со повеќе начини на делување !

Affirm

Инсектицид

Active

Специјалист за гасеници, молци – Tuta absoluta, со мала КАРЕНЦА!!!

Axial 50 EC

Хербицид

Active

Единствен и незаменлив во квалитетна заштита од теснолисни плевели.

Bravo 500 SC

Фунгицид

Active

Контактен фунгицид во облик на концентрирана суспензија, за суэбивање на растителни болести. УПОТРЕБА:

Callisto 480 SC

Хербицид

Active

Ефикасно и сигурно!

Callisto 50 WG

Хербицид

Active

Ефикасно и сигурно!

Chess 50 WG

Инсектицид

Active

Ги сузбива штетните, ги чува корисните, едноствано исплатлив!
Системичен инсектицид ( aficid )

Chorus 50 WG

Фунгицид

Active

Водотопиви гранули.

Divident Formula M

Средства за третирање на семе

Active

Обезбедете го најдоброто
за вашата пченица!
Системичен фунгицид за болести на семе

Dual Gold 960 EC

Хербицид

Active

Одличен избор!
Селективен хербицид.

Embrelia

Фунгицид

Active

Заштита и успех!
Решение за краставост и пепелница
• Делување на два начини

Folio Gold 537,5 SC

Фунгицид

Active

Збир на квалитет и успех
Системично контактен фунгицид

Force 0,5 G

Инсектицид

Active

Решение за сите проблеми!
Карика која ги поврзува сите.
Контактектен земјишен инсектицид.

Fusilade Forte

Хербицид

Active

Сигурен, економичен и докажан.
Селективен хербицид, за теснолисни плевели во широколисни култури.

Karate Zeon 5 CS

Инсектицид

Active

Во склад со природата!
Контактен инсектицид со широк спектар на делување
• Нова генерација

Lintur 70 WG

Хербицид

Active

Селективен хербицид за сузбивање едногодишни и повеќегодишни широколисни плевели во пченица и јачмен.

Logran 20 WG

Хербицид

Active

Единствен од својата група.

Match 050 EC

Инсектицид

Active

Концентрат за емулзија.

Pages