You are here

Вашиот избор

Пребарај Производ

Bravo 500 SC

Фунгицид

Active

Контактен фунгицид во облик на концентрирана суспензија, за суэбивање на растителни...

Folio Gold 537,5 SC

Фунгицид

Active

Збир на квалитет и успех
Системично контактен фунгицид
• Делување на два...

Nemathorin 10 G

Нематоцид

Active

Нематоцид за безгрижно производство!
• Делува брзо, ефикасно и долготрајно...

Pergado MZ

Фунгицид

Active

Добри плодови, само од здрави растенија!
Единствен против причинителите на...

Revus Top

Фунгицид

Active

Сигурна заштита од најважните болести
Системичен фунгицид со превентивно и...