You are here

Тритикале

Logran 20 WG

Хербицид

Active

Единствен од својата група.
Селективен хербицид за сузбивање на широколисни...