Вашиот избор

Инсектицид

Actara 25 WG

Инсектицид

Active

Единствен, докажан и незаменлив! Полн погодок!
Системичен инсектицид,
• Регистриран во многу...

Actellic 50 EC

Инсектицид

Active

Целосно решение за складишни штетници!
Инсектицид, акарицид со повеќе начини на делување !
•...

Affirm

Инсектицид

Active

Специјалист за гасеници, молци – Tuta absoluta, со мала КАРЕНЦА!!!
Желудочен, , трансламинарен инсектицид...

Chess 50 WG

Инсектицид

Active

Ги сузбива штетните, ги чува корисните, едноствано исплатлив!
Системичен инсектицид ( aficid )
•...

Force 0,5 G

Инсектицид

Active

Решение за сите проблеми!
Карика која ги поврзува сите.
Контактектен земјишен инсектицид.
...

Karate Zeon 5 CS

Инсектицид

Active

Во склад со природата!
Контактен инсектицид со широк спектар на делување
• Нова генерација
•...

Match 050 EC

Инсектицид

Active

Концентрат за емулзија. Инсектицид наменет за сузбивање на јаболков цвиткувач, лисни минери, крушова болва,...

Pirimor 50 WG

Инсектицид

Active

E селективен инсектицид (aphicides) за борба против aphids (семејни Aphididae). Таа работи на широк спектар на...

Vertimec 018 EC

Инсектицид

Active

Сјајно решение за повеќе проблеми!
Акаро-инсектицид со широк спектар на делување
• Признаен,...

Voliam Targo

Инсектицид

Active

За првокласен род!
Врвни резултати кон најважните штетници.
Инсектицид со желудочно и контактно...