You are here

Аглеста дамкавост на краставица

Pseudomonas syringae pv. lachrymans

    


 • Ги напага котиледоните, лисјата, цветовите и плодовите
 • На расадот, по краевите на котиледоните се појавуваат мали кафеави пеги, кои покасно го опфаќаат целиот лист
 • Силно заразените млади растенија гинат
 • За време на вегетацијата се појавува најчесто по долните лисја
 • Се оформуваат аглести сиво кафеви пеги, кои во висока влажност на воздухот стануваат жолти
 • По долниот дел на лисјата се појавува ексудат - капки од матна жолтеникава течност
 • Во овие капки има висока концентрација на бактерии, кои доколку паднат во вода ке бидат „измиени“ врз здравите лисја
 • Во недостиг на влажност капките се сушат на површината на листот, правејки „филм“
 • Под овој филм ткивото се суши и прегорува, и за последица гине и целиот лист
 • Оштетувањата на плодовите изгледаат како мали, округли и плитки чиреви
 • Плодовите се криви и го губат трговскиот изглед Во влажни условии от дамките исто истекува ексудат