You are here

Кореново гниење на краставица

Pythium spp, Rhizoctonia solani

    


  • Корените стануваат по кафеави
  • Лисјата пожолтуваат и на пониските делови во жешките часови на денот венеат
  • Растението угинува
  • Главниот корен станува покафеав, епидермисот и кората се уништени, а спроводните ткива се незасегнати
  • Растението постепено пожолтува и угинува