You are here

Пепелница на краставица

Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea

    


  • Габата освен краставицата ѓи напаѓа и тиквичките, тиквите и дињи
  • На заразените листови се појавува пепеласта превлака која при јак напад го прекрива целиот лист
  • Силно заразените листови се жолти и на крајот се сушат
  • Развојот на болест го предизвикува умерена температура (оптимална 25°С), брз по-раст на растението, густ склоп, непроветреност и недоволна светлина