Добредојдовте на Syngenta

Fungicid

Пченица

Зимската сорта пченица Ви дава стандардно висок принос, квалитет и сигурност!