You are here

Семенска програма Syngenta


Нашите производи гарантираат деказемјоделците можат да произведуваатповеќе храна на постојните земјоделски површини и да ги намалат трошоците во случај на појава на штетници, болести и плевел.

Пченица

Принос и квалитет

Сончоглед

Лидер на секое место

Пченка

Стандардно најдобари

Публикација семенска програма

Целта на оваа публикација е да се презентира нашето портфолио со хибриди и да се укаже на економски важните заболувања и штетници и мерките од борбата при користењето на оригиналните Syngenta производи.