You are here

Средства за третман на семиња

Maxim Extra 050 FS - Фунгицид со системично и контактно делување за третирање на семе

Фунгицид со системично и контактно делување за третирање на семе

Концентрирана суспензија ( FS )

Fludioxonil 25 g/l + Difenoconazole 25 g/l

Партнер од доверба. Без конкуренција !

  • Ефикасно ги сузбива болестите кој придонесуваат до трулеж и пропаѓање на семето и младите растенија во време на ртење, поникнување и формирање на склоп.
  • Обезбедува брзо и рамномерно поникнување на растенијата и формирање на оптимален склоп и во непогодни услови.
  • Со чување на правилен склоп и здрави на растенијата , го обезбедува приносот и квалитетот
  • Ги штити младите растенија додека потполно се развијат
  • Не делува негативно на клијавост на семето и при подолго чување