You are here

Ridomil Gold MZ 68 WG

Фунгицид

Производ за заштита на растенијата

Authorisation Number: 
17-121 од 29.12.2014.
Составот: 
Формулација: 
Водорастворливи гранули WG

Ваш, долгогодишен и верен сојузник
Системично контактен фунгицид
Водорастворливи гранули WG
• Докажан кога е најпотребно и најтешко
• Познат, признат и одличен во пракса
• Делува на најзначајните болести пламеница, алтернариа
• Регистриран во многу култури, стандард за сузбивање на пламеницата
• Двоен начин на делување – системично (mefenoksam) и контактно (mankozeb)
• Куративно делување до 48 сати после инфекција
• Mefenoksam – единствен и уникатен , со изразито движење низ растението
• Го прати бујниот пораст на растенијата со изразено акропетално движење
• Pepite –формулација, му овозможува стабилност на неповолни услови, неверојатна
растворливост, отпорност кон измивање, без прашење, висока ефикасност – што му дава
дополнителни предности во однос на конкуренцијата и генеричките пандани

Винова лоза

Грашок

Домати

Краставица

Кромид

Модар патлиџан

Тутун

  • Во случај на труење веднаш престанете со работа, повикајте лекар на Клинички центар, Скопје, Клиника за токсикологијa (02 314 76 35), 24 часовна дежурна служба, или брза помош (194), и да се донесе оваа етикета и упатство за употреба.