You are here

Callisto 50 WG

Хербицид

Производ за заштита на растенијата

Authorisation Number: 
25-410/16 од 11.04.2016.
Составот: 
Формулација: 
Водорастворливи гранули WG

Ефикасно и сигурно!

 

Примена
Хербицид со широк спектар и брзо делување. Флексибилен во примената во сите развојни фази на пченката. Високо селективен хербицид за сузбивање на едногодишни и повеќегодишни широколисни плевели во пченка. Примената после никнување без обзир на фазата на пченката. Одлично ги сузбива скоро сите широколисни плевели вклучувајќи ги и најотпорните, абутилон, чичка, татула, паламида и останатите.
Како би се искористило и резидуалното делување преку земја, и за подобар ефект треба да се примени во порани фази.
Предности

  • Брзо и силно навлегување во плевелите
  • Во случај на дожд два сати после апликацијата не се испира и не се смалува ефектот.
  • Јако и брзо делува на плевелите и после неколку денови плевелите се во фаза на сушење
  • Има одлично резидуално делување и спречува никнење на плевелите долго после времето на примена.

Пченка

  • Во случај на труење веднаш престанете со работа, повикајте лекар на Клинички центар, Скопје, Клиника за токсикологијa (02 314 76 35), 24 часовна дежурна служба, или брза помош (194), и да се донесе оваа етикета и упатство за употреба.