You are here

Nemathorin 10 G

Нематоцид

Производ за заштита на растенијата

Authorisation Number: 
17-1151 од 22.10.2014.
Составот: 
Формулација: 
Микрогранули (G)

Нематоцид за безгрижно производство!
• Делува брзо, ефикасно и долготрајно
• Делува до 120 дена од примената
• Најекономичен на пазарот
• Сигурен и долготраен
• Ги сузбива успешно сите видови на нематоди
• За поголем успех во примената треба да се обезбеди оптимална влагаНематоцид за безгрижно производство!
• Делува брзо, ефикасно и долготрајно
• Делува до 120 дена од примената
• Најекономичен на пазарот
• Сигурен и долготраен
• Ги сузбива успешно сите видови на нематоди
• За поголем успех во примената треба да се обезбеди оптимална влага

Домати

Компир

  • Во случај на труење веднаш престанете со работа, повикајте лекар на Клинички центар, Скопје, Клиника за токсикологијa (02 314 76 35), 24 часовна дежурна служба, или брза помош (194), и да се донесе оваа етикета и упатство за употреба.