You are here

NK Pako

Last updated:
24.10.2016
Култура: 

Пченка

Destination: 
Tип на хибридот: забен
Index for earliness: 
FAO 490

Tip hibrida: zuban Karakteristike hibrida

  • Čvrsta, visoka stabljika, otporna na poleganje sa izraženom Stay-green osobinom.
  • Relativno nisko postavlljeni klipovi dužine 20 -24 cm sa 16-18 redova zrna ujednačene veličine koja brzo gube vlagu u zrenju
  • Otporan je na niske temperature i ima brz početni porast nakon nicanja
  • Odlikuje ga ranije cvetanje i stabilnost prinosa i u stresnim uslovima Preporuke za gajenje
  • Hibrid za berbu u zrnu i klipu (sa 25-28% vlage) koji se dobro čuva u čardacima
  • Optimalni sklop: 70 - 75.000 biljaka
  • Zbog tolerantnosti na sušu i visoke temperature preporučuje se za sve uslove proizvodnje
  • U intenzivnim uslovima proizvodnje treba ga sejati na međuredni razmak od 19 cm, a u slučaju lošije agrotehnike sejati na razmak od 21 cm
  • Zbog otpornosti na niske temperature i brzog
  • porasta idealan je hibrid za ranije rokove setve

 Posebna ponuda: Seme tretirano insekticidom Force® 20 CS za očuvanje planiranog sklopa useva i zaštitu od ptica, zaštitu od štetnih insekata, vitalnije i otpornije biljke.

https://issuu.com/syngentasrbija/docs/katalog_kukuruz_2016_web?e=1684313...

Registration Date 01.05.2016
Регистрација култури Kukuruz

Additional information

Standard tolerantnosti na stres

Source of the data

U slučaju da je seme tretirano sredstvom za zaštitu semena, obavezno pročitati uputstvo o bezbednom korišćenju.