You are here

Вашиот избор

Јачмен

Axial 50 EC

Хербицид

Active

Единствен и незаменлив во квалитетна заштита од теснолисни плевели.
Селективен...

Bravo 500 SC

Фунгицид

Active

Контактен фунгицид во облик на концентрирана суспензија, за суэбивање на растителни...

Divident Formula M

Средства за третирање на семе

Active

Logran 20 WG

Хербицид

Active

Единствен од својата група.
Селективен хербицид за сузбивање на широколисни...

Thiovit Jet

Фунгицид

Active

Неопходен како сонце!
Контактен фунгицид
Водорастворливи гранули WG...