You are here

Пребарај Производ

Bravo 500 SC

Фунгицид

Active

Контактен фунгицид во облик на концентрирана суспензија, за суэбивање на растителни...

Folio Gold 537,5 SC

Фунгицид

Active

Збир на квалитет и успех
Системично контактен фунгицид
• Делување на два...

Nemathorin 10 G

Нематоцид

Active

Нематоцид за безгрижно производство!
• Делува брзо, ефикасно и долготрајно...

Pergado MZ

Фунгицид

Active

Добри плодови, само од здрави растенија!
Единствен против причинителите на...

Revus Top

Фунгицид

Active

Сигурна заштита од најважните болести
Системичен фунгицид со превентивно и...