You are here

Лубеница

Affirm

Инсектицид

Active

Специјалист за гасеници, молци – Tuta absoluta, со мала КАРЕНЦА!!!

...

Cidely Top

Фунгицид

Pre launch

Секогаш победник против пепелница и дамкавост

...

Dual Gold 960 EC

Хербицид

Active

Одличен избор!
Селективен хербицид.
• Исклучително добра селективност за...

Nordox 75 WG

Фунгицид

Active

Подобрен, долготраен и сигурен!

...

Vertimec 018 EC

Инсектицид

Active

Сјајно решение за повеќе проблеми!

...