You are here

Пченица

Axial 50 EC

Хербицид

Active

Единствен и незаменлив во квалитетна заштита од теснолисни плевели.

...

Divident Formula M

Средства за третирање на семе

Active

Force 0,5 G

Инсектицид

Active

Решение за сите проблеми!
Карика која ги поврзува сите.
Контактектен...

Lintur 70 WG

Хербицид

Active

Селективен хербицид за сузбивање едногодишни и повеќегодишни широколисни плевели во...

Thiovit Jet

Фунгицид

Active

Неопходен како сонце!
Контактен фунгицид
Водорастворливи гранули WG...