You are here

Лисни вошки (Aphididae)

Karate Zeon 5 CS

Инсектицид

Active

Во склад со природата!
Контактен инсектицид со широк спектар на делување...