You are here

00 - 08
00
 
01
 
02
 
03
 
04
 
05
 
06
 
07
 
08 - 16
08
 
09
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16 - 24
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
Прскање од воздух
Бои на легенда
Прскање/Третирање Ноќ Ден
Се препорачува третирање
Ограничена препорака за третирање
Не се препорачува третирање
Скратена Легенда
A
Површината на листовите е премногу влажна
R
Врнежи
V
Ветровито
D
Високи температури
T
Прениска температура
X
Повеќекратен ризик
F
Ризик од испарување
U
Ризик од ветер
Прогноза за ( Метереолошка станица )   MeteoBlue