You are here

Бактериска пламеница на краставица

Cladosporium cucumerinum

  


 • Се појавува на лисјата, стеблата, дршките и плодовите
 • По листовите, помеѓу нервите, се појавуваат неправилни кафеави пеги
 • Како последица од долната страна се оформува нежна, маслинесто зелена покривка
 • Оштетеното ткиво брзо се суши и изумира
 • По стеблата и дршките се појавуваат суви, долгнавести рани, покриени со маслинесто сива покривка
 • Врз плодовите се оформуваат глатки, вдлабнати пеги
 • Како последица се jaвува суви пеги покриени со покривка
 • Подоцнежните петна се распростануваат, проникнуваат во длабочина и оформуваат чиреви до 2,5-3 мм, со неправилни големини
 • Околу чиревите плодовите стануваат покафеави
 • На површината на некои чиреви се појавуваат бледо жолти капки од густа консистенција, каде што се концентрирани голем број спори
 • Плодовите се криват и го запираат својот раст