You are here

Пламеница на краставица

Pseudoperonospora cubensis

  

  


  • Ги напаѓа растенијата уште од расадот
  • Првите знаци се појавуваат по котиледоните и првите вистински лисја, во вид на жолтеникави неоформени пеги од горната страна и сиво бела превлака од долна-та странаПостепено лисјата пожолтуваат и гинат
  • Оптималната температура за развој на патогенот е 20–22°С
  • При доаѓање на влажно време патогенот се развива одново, нај често во пожолтување на долните лисја со фин слој од габички од долната страна на лисјата

 

Средства за контрола